JOIN THE CREW - TÖIHIN PROVINSSIIN?

yleisö
Kuva: Provinssi / Riikka Vaahtera 

Provinssi rekrytoi vuosittain 1000-päisen vapaaehtoisorganisaation lisäksi muun muassa tuottajia, harjoittelijoita tuotannon ja viestinnän tehtäviin, sekä n. 100 tiimivastaavaa ohjaamaan vapaaehtoisia.

Lisäksi Provinssiin on mahdollista hakea töihin myös alihankkijoidemme kautta, esimerkiksi ravintola- ja anniskelutehtäviin sekä järjestyksenvalvontaan. 

 

Etsimme nyt harjoittelijoita keväälle 2021! 

Haemme jälleen motivoituneita, rohkeita ja joustavia supertyyppejä tiimiimme ensi kevään festivaalituotannon ja viestinnän harjoitteluihin!

Harjoittelu Provinssissa tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden osallistua eturivin festivaalituotantoon näköalapaikalta. Harjoittelijana olet osa ydinorganisaatiotamme ja pääset mukaan festivaalin toteutukseen laajasti ja monipuolisesti aina suunnittelusta kehitystoimenpiteisiin parhaan työporukan tukemana. Jokaisen harjoittelijan toimenkuvan painotuksia pyritään räätälöimään harjoittelijan erityisosaamista, vahvuuksia ja omia kehittymistavoitteita seuraten.

Odotamme harjoittelijoilta:
  • Soveltuvaa koulutustaustaa (esim. kulttuurituotanto, matkailuala, liiketalous, viestintä…)
  • Reipasta, positiivista ja ryhmätyökykyistä persoonaa
  • Can-do -asennetta ja paineensietokykyä
  • Rakkautta tapahtumia, musiikkia ja kaikkea elämyksellistä kohtaan
  • Sujuva englannin kielen kirjallinen ja suullinen osaaminen lasketaan hakijan eduksi (voi joissain tehtävissä olla myös edellytys valinnalle) 

Harjoittelut ovat 5 kuukauden mittaisia, alkaen maaliskuusta heinäkuun loppuun. Ajankohtaa ja harjoittelun kestoa on mahdollista muokata harjoittelijan opintojen rakenteen mukaan. Harjoittelu toteutuu osittain etänä ja osittain lähityöskentelynä Seinäjoella. Harjoittelujakso on palkaton, mutta harjoittelijoille maksetaan kertaluontoinen korvaus festivaalin ajalta. 

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV:si 31.10.2020 mennessä osoitteeseen staff@provinssi.fi.

Täytämme harjoittelupaikkoja jo hakuaikana, joten nopeus on valttia! Mainitsethan hakemuksessasi mihin tehtävään (alla tarkemmat tehtäväkuvaukset) ensisijaisesti toivoisit harjoittelusi keskittyvän. Voit hakea useampaan tehtävään. 

 
VIESTINTÄ JA HALLINTO (1 paikka, kesto 5 kk)

Viestinnän ja hallinnon harjoittelija osallistuu monipuolisesti Provinssin tuotantoon sekä festivaalin hallinnollisiin ja viestinnällisiin tehtäviin työskennellen festivaalin johdon tukena. Monipuolinen tehtävä voi pitää sisällään esimerkiksi asiakasviestintää, B-2-B -myyntiä ja -viestintää, kumppanituotantojen koordinointia, organisaation sisäistä viestintää, taloushallinnon tehtäviä, nettisivujen päivitystä, markkinointia ja sosiaalisen median sisällöntuotantoa. Tehtävä edellyttää harjoittelijalta hyvää suullista ja kirjallista kielitaitoa (suomi ja englanti), organisointikykyä sekä yleisimpien toimisto-ohjelmistojen ja -työkalujen tuntemusta. 

HENKILÖSTÖHALLINTO (1 paikka, kesto 5kk)

Henkilöstöhallinnon harjoittelija työskentelee yhdessä Provinssin henkilöstökoordinaattorin kanssa osallistuen monipuolisesti festivaalin henkilöstön ja vapaaehtoisorganisaation hallintaan, kuten vapaaehtoisten rekrytointiin, sisäiseen sekä ulkoiseen viestintään, tiedonhallintaan, kehittämistyöhön ja aikataulutukseen. Henkilöstöhallinnon tehtävässä harjoittelija pääsee käyttämään ja kehittämään muun muassa kielitaitoaan, organisointikykyään, sosiaalisia taitojaan sekä esihenkilönä toimimista. 

TUOTANNON HARJOITTELUT (3 paikkaa, kesto 5kk)

Tuotantoharjoittelijat ovat keskeisiä tekijöitä Provinssin tuotantotiimissä. Harjoittelijat osallistuvat monipuolisesti festivaalin tuotannon eri osa-alueisiin ja vaiheisiin aina suunnittelusta ja ideoinnista festivaalin aikaisiin avainrooleihin asti. Tehtävät jakautuvat useille tuotannon osa-alueille erilaisin painotuksin:

Alue- ja palvelutuotanto
Alue- ja palvelutuotannon harjoittelija työskentelee yhdessä Provinssin tuotantopäällikön kanssa osallistuen laajasti festivaalialueen, sekä tapahtuman ydinpalveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Harjoittelijan tehtävät liittyvät monipuolisesti erilaisiin tuotannollisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi alihankintojen kilpailuttamiseen ja hankintaan, tarvehankintaan, sidosryhmäviestintään, logistiikan koordinointiin, varaston hallintaan sekä tapahtuman ympäristö- ja lupa-asioihin.

Sideshow- ja taidetuotanto
Taiteen tuotantoharjoittelija pääsee ideoimaan ja toteuttamaan yhdessä festivaalin taidetuottajan kanssa sitä, miltä Provinssissa näyttää ja minkälainen alueohjelma yleisöä viihdyttää. Monipuoliset ja luovat työtehtävät voivat pitää sisällään esimerkiksi suunnittelutyötä, sisällöntuotantoa, materiaalihankintaa, aikataulutusta ja työnjohtamista.

Artistituotanto
Artistituotannon harjoittelija osallistuu mitä moninaisimpiin tehtäviin artistituotannon kentällä. Harjoittelijan monipuolisiin tehtäviin voi kuulua esimerkiksi kotimaisten artistien ennakkotuotannoista vastaamista, artistimajoituksen organisointia, ulkomaisten artistien ennakkotuotantoihin osallistumista, takahuonealueiden palvelujen järjestämistä, kilpailuttamista, materiaalihankintaa sekä viestintää.

 

Staff
Kuva: Provinssi / Petteri Hentilä 

 

 

Vapaaehtoishaku 

Provinssin ensi kesän vapaaehtoishaku aukeaa jälleen talven 2021 aikana. 

>>> Lue lisää

 

Tiimivastaavat

Etsimme kaikenlaisia supertyyppejä festarin ajalle tiimivastaaviksi ja sekä muihin tehtäviin! Tiimivastaavat johtavat pääasiassa vapaaehtoisista koostuvia tiimejä ja toimivat kunkin tiimin tai työpisteen yhteys- ja esihenkilönä, vastaten pisteen käytännön toiminnasta festivaalin aikana. Usein tiimivastaava suunnittelee myös vapaaehtoistiiminsä vuorot. Provinssissa tiimivastaaville on tarjolla hommia mm. erilaisissa catering-tehtävissä, infopisteellä, majoituksissa, ympäristöpuolella ja lipunmyynnissä. 

Aikaisemmasta festareilla kerätystä työ- tai vapaaehtoiskokemuksesta, johtamistaidoista, heittäytymiskyvystä ja can-do -asenteesta on näissä hommissa etua! 

Lisätietoja saa osoitteesta staff(at)provinssi.fi ja samaan osoitteeseen voi lähettää myös vapaamuotoisen hakemuksen! 

  

Järjestyksenvalvojaksi

Provinssin järjestyksenvalvonnasta vastaa Securitas Events Oy. 

Securitas Eventsin kautta on mahdollista hakea Provinssin lisäksi järjestyksenvalvontatehtäviin myös muihin tapahtumiin. Hakuohjeet löytyvät TÄÄLTÄ. 

 

Osaksi Provinssin tuotantotiimiä? 

Tällä hetkellä emme hae lisää tekijöitä tiimiimme, mutta vapaamuotoiset hakemukset ovat tietysti tervetulleita ympäri vuoden! Osoite on tuttu staff(at)provinssi.fi.