Turvallisempi Provinssi

Tehdään yhdessä kaikille turvallinen Provinssi

Provinssi on ihmisten juhla, minne jokainen on tervetullut omana itsenään. Provinssissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, eikä tapahtumassa hyväksytä minkäänlaista häirintää, syrjintää tai loukkaavaa käytöstä. 

Jokaisella festivaalikävijällä, artistilla ja työntekijällä on oikeus juhlia ja nauttia olostaan ilman pelkoa syrjinnästä, häirinnästä tai seksuaalisesta, fyysisestä tai verbaalisesta ahdistelusta.

Jokainen meistä luo turvallista tilaa omalla toiminnallaan – käyttäytymällä kunnioittavasti ja ystävällisesti muita kohtaan. 

YK:n Turvallisemman tilan periaatteet

  • Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Kunnioita itsemääräämisoikeutta. Älä koske toista kysymättä lupaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.
  • Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Pitäydy ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä.
  • Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä
  • Anna tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
  • Kuuntele ja opi. Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
  • Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.
  • Puutu tilanteeseen, jos huomaat jonkun käyttäytyvän asiattomasti tai muutoin rikkovan Turvallisemman tilan toimintaperiaatteita.

Näin toimit häirintätilanteessa

Mikäli havaitset asiatonta käytöstä, turvallisemman tilan periaatteiden rikkomista tai joudut itse asiattoman käytöksen kohteeksi, puutu tilanteeseen. Voit ottaa yhteyttä kehen tahansa Provinssin työntekijään,  järjestyksenvalvojaan tai Provinssin häirintäyhteyshenkilöön.

Provinssin henkilökunta ja järjestyksenvalvojat on ohjeistettu kiinnittämään erityistä huomiota koskemattomuuden ja syrjintävapauden edistämiseen ja toimimaan kaikenlaisissa tilanteissa. Provinssin häirintäyhteyshenkilön tavoitat sekä tapahtuman aikana että sen jälkeen sähköpostitse osoitteesta [email protected]

Häirintäilmoitus

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa Provinssissa kokemastasi tai havaitsemastasi häirinnästä, syrjinnästä tai asiattomasta käytöksestä. Ilmoitukset käsittelee luottamuksellisesti Provinssin häirintäyhteyshenkilö ja voit jättää viestin halutessasi anonyymisti.

HÄIRINTÄILMOITUSLOMAKE