Arvot

image-10764

Ihmisten Juhla

Provinssin tärkeimmät arvot ovat turvallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, monipuolinen elämyksellisyys sekä ekologisuus ja kestävä kehitys.

TURVALLISUUS

Paras festivaalikokemus rakentuu ennen kaikkea turvalliselle ja luotettavalle perustalle, ja yksi Provinssin johtavista arvoista onkin turvallisuus. Provinssissa kaikki järjestelyt toteutetaan vahvalla ammattitaidolla, eikä laadussa tai turvallisuudessa tingitä tuotannon missään vaiheessa. 

Ihmisten juhlan puitteet toteutetaan kaikissa olosuhteissa tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja heidän antamien ohjeiden mukaisesti. Tapahtuma-alueella kaikkien kävijöiden on mahdollista huolehtia henkilökohtaisesta hygieniastaan, ja Provinssin siisteys- ja hygieniataso on hyvin korkea. Myös kaikki tapahtumassa käytettävät rakenteet toteutetaan turvallisesti, ja jokaisessa tapahtuman työvaiheessa kiinnitetään tiiviisti huomiota työturvallisuuteen. 

Provinssi on kiusaamisesta täysin vapaata aluetta, minne kaikilla on oikeus tulla, festaroida niin lujaa tai hiljaa kuin haluaa, ja olla juuri sellainen kuin on! Kaikilla kävijöillämme, kuten myös henkilökunnallamme ja artisteillamme, on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja festivaalilla vallitsee nolla-toleranssi kaikenlaiselle häirinnälle. Henkilökuntamme on varautunut kohtaamaan erilaisia ihmisiä ja tilanteita sekä auttamaan kävijöitä kaikenlaisissa kysymyksissä.

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS

Ihmisten juhla on jokaiselle! Provinssi on 100% tasa-arvoinen festivaali ja toivotamme jokaisen festarikävijän tervetulleeksi Törnävänsaareen omana itsenään. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää tai häirintää esimerkiksi sukupuolen, tiettyyn etniseen ryhmään kuulumisen, ihonvärin, poliittisen suuntauksen, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi.

Provinssi on sitoutunut noudattamaan toimintaperiaatteita, jotka pyrkivät edistämään tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista musiikkialalla. Takaamme kaikille työntekijöillemme, yhteistyökumppaneillemme, artisteillemme sekä yleisöllemme turvallisen ja syrjinnästä vapaan festivaaliympäristön. Velvoitamme jokaisen työntekijämme, kävijämme, artistimme ja yhteistyökumppanimme noudattamaan samaa periaatetta.

Jos näet tai koet itseesi, ystäviisi tai muihin festivaalivieraisiin kohdistuvaa käytöstä, joka tuntuu ahdistavalta tai epäsopivalta, tai ei jollain tavalla tue tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta, ilmoitathan siitä välittömästi lähimmälle järjestyksenvalvojalle.

Teemme tavoitteellisesti töitä monimuotoisuuden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi, sekä panostamme festivaalin saavutettavuuteen kaikilla mahdollisilla osa-alueilla.

MONIPUOLINEN ELÄMYKSELLISYYS

Monipuolinen elämyksellisyys on yksi Provinssin ydinarvoista. Monipuolisuudella viitataan niin elämysten sisältöön, muotoon, ajoitukseen, sijaintiin kuin niiden synnyttäjiinkin – Provinssi pyrkii siis tuottamaan kävijöilleen kaikin mahdollisin tavoin monipuolisen ja moniulotteisen kokonaiselämyksen.

Musiikin kentällä Provinssi pyrkii monipuolisuuteen genrevapaan ja taiteellisesti moneen suuntaan ulottuvan kattauksen kautta. Festivaaleilla saa lukuisia mahdollisuuksia seurata niin suuria massoja samanaikaisesti syleileviä suurtuotantoja ja intiimejä amfiteatterikonsertteja kuin kulttisuosikkien parissa koettuja harvinaisia hetkiä tunnelmallisissa rajatummissa ympäristöissä.

Kaikkiaan Provinssissa esiintyy vuosittain noin sata artistia tai artistiryhmää, jotka edustavat lukuisia eri kansallisuuksia ja etnisiä taustoja. Provinssi pyrkii myös osaltaan edesauttamaan nuorien ja lupaavien kotimaisten artistien ponnistamista seuraavalle tasolle urallaan. Esiintyjien sukupuolijakaumaa seurataan läpi ohjelman rakentamisen: Vuonna 2022 Provinssin esiintyjistä puolet (50 %) olivat muita kuin vain miessukupuolisia jäseniä sisältäviä kokoonpanoja.

Provinssi tunnetaan eurooppalaisella festivaalikentällä yhtenä perinteikkäimmistä alueohjelman (engl. sideshow) tuottajista. Alueohjelman tekoon osallistuu useita kymmeniä henkilöitä. Ohjelmaa – esimerkiksi musiikkia, taidetta, teatteria, visuaalista taidetta – saattaa kohdata missä tahansa tapahtuma-alueella ja se on osittain aikatauluttamatonta. Se pyrkii yllättämään, herättämään ja avartamaan. Alueohjelman henki on yksi Provinssin maagisen, yhteisöllisen ilmapiirin peruskivistä.

Ennen kaikkea tärkeänä Provinssi pitää tapahtuman tuottaman elämyksen kokonaisvaltaisuuden vaalimista. Kohtaamiset, taiteelliset sisällöt, maut, tuoksut, äänet ja visuaaliset ärsykkeet muodostavat kokonaisuuden, jollaisen voi kohdata vain Provinssissa, kerran vuodessa.

EKOLOGISUUS JA KESTÄVÄ KEHITYS

Provinssi on tietoinen ympäristövaikutuksistaan ja pyrkii vähentämään niitä aktiivisesti. Jo vuosia Provinssissa on edetty kohti ekologista festivaalituotantoa ja tehty useita toimenpiteitä sen saavuttamiseksi.

Ekologisuus ja kestävä kehitys ovat Provinssin tärkeimpiä arvoja yksinkertaisesti siitä syystä, että Törnävänsaarella voidaan viettää Ihmisten juhlaa turvallisesti vielä sadankin vuoden päästä. Haluamme pitää festivaalikävijöistämme ja ympäristöstämme huolta.

Provinssin tavoitteena on toimia esimerkkinä ja vaikuttaa ympäristömyönteisellä toiminnallaan festivaalin kävijöiden, henkilökunnan, vapaaehtoisten, artistien, kumppanien ja muiden sidosryhmien asenteisiin ja ympäristövalintoihin.

Provinssin tämänhetkiset päätavoitteet kestävässä kehityksessä ovat kertakäyttömuovista luopuminen festivaalialueella, Camp Provinssissa syntyvän jätteen vähentäminen puoleen nykyisestä sekä logistiikan ja liikenteen päästöjen pienentäminen merkittävästi, samalla viestien kaikesta ympäristöön liittyvästä toiminnasta mahdollisimman läpinäkyvästi.