Provinssin harjoittelijahaku on avattu

image-12064

HAKUAIKA PÄÄTTYNYT.

PROVINSSI ETSII HARJOITTELIJOITA VUODELLE 2024

Etsimme nyt harjoittelijoita osaksi Provinssin monialaista tiimiä keväälle ja kesälle 2024. Harjoittelupaikkoja on tarjolla festivaalituotannon ja henkilöstöhallinnon parissa. Harjoittelijana pääset laittamaan oppimasi käytäntöön ja samalla opit uutta yhdessä Pohjoismaiden suurimmista festivaaleista.

Harjoittelu soveltuu erinomaisesti esimerkiksi kulttuurituotannon, liiketalouden tai matkailualan opiskelijalle, mutta emme edellytä harjoittelijoilta erityistä koulutus- tai työkokemustaustaa. Haemme tuotannon harjoittelijoita (2-4 paikkaa, mahdollisia osa-alueita aluetuotanto, palvelutuotanto ja artistituotanto) sekä henkilöstöhallinnon harjoittelijaa (1 paikka).

Harjoittelun ajankohtaa, työskentelyaikoja, kestoa ja sisältöä on mahdollista soveltaa harjoittelijan omien aikataulujen ja toiveiden mukaisesti. Pääsääntöisesti harjoittelun kesto on 3-5 kuukautta, ajoittuen maaliskuusta heinäkuuhun. Harjoittelua on osittain mahdollista suorittaa osa-aikaisena ja töiden, menojen ja opiskelujen sovittaminen harjoitteluun on pääsääntöisesti mahdollista.

Provinssin toimisto sijaitsee Helsingissä, missä työskentelemme kevään ajan ja kesäkuuksi muutamme Seinäjoelle. Festivaalitiimi työskentelee osittain myös etänä ja olemme joustavia erilaisten työskentelytapojen suhteen. Festivaalituotannolle ominaisesti keväällä työtahtimme on rauhallisempi ja joustavampi, mutta tapahtuman lähestyessä päivät saattavat venyä ja työ muuttuu kokopäiväiseksi.

Harjoittelu on palkallinen.

Arvostamme
– rohkeutta, avointa ja reipasta asennetta
– hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja
– paineensietokykyä ja kykyä heittäytyä erilaisiin tilanteisiin
– halua oppia ja kehittyä
– joustavuutta
– oma-aloitteista ja itseohjautuvaa otetta työskentelyyn

Hakeminen, aikataulu & lisätiedot

Lähetä hakemus ja CV:n viimeistään 6.10. ja kerro hakemuksessasi, mistä tehtävästä olet kiinnostunut. Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana. Lisätietoja antaa tuotantopäällikkö Peppi Arrimo, [email protected].

Hakuprosessi ja anonyymi rekrytointi
Jokaisella hakijalla on tasa-arvoiset mahdollisuudet tulla valituksi riippumatta taustamuuttujista. Provinssi on Ihmisten juhla ja meillä jokainen saa olla oma itsensä. Työyhteisössämme ja tapahtumissamme noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita (https://www.ykliitto.fi/turvallinen-tila).
Provinssin harjoittelijat rekrytoidaan anonyymisti. Hakuvaiheessa kaikki tunnistettavat tiedot piilotetaan ennen hakemuksen esittämistä rekrytoivalle tiimille ja haastateltavat valitaan anonyymisti. Hakemuksia käsittelevä henkilö ei osallistu rekrytoinnin ensimmäiseen vaiheeseen.

Tehtäväkuvaukset:

HENKILÖSTÖHALLINTO (1 paikka, kesto 3-4kk)

Henkilöstöhallinnon harjoittelija työskentelee Provinssin henkilöstökoordinaattorin työparina. Harjoittelija osallistuu monipuolisesti festivaalin henkilöstön ja vapaaehtoisorganisaation hallintaan, kuten vapaaehtoisten rekrytointiin, vapaaehtoisia koskevaan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, tiedonhallintaan, kehittämistyöhön ja aikataulutukseen. Henkilöstöhallinnon tehtävässä harjoittelija pääsee käyttämään ja kehittämään muun muassa kielitaitoaan, organisointikykyään, sosiaalisia taitojaan sekä esihenkilötaitojaan. Englannin kielen kirjallinen taito on toivottavaa tässä tehtävässä.

TUOTANNON HARJOITTELUT (2-3 paikkaa, kesto 3-5kk):

Tuotantoharjoittelijat ovat keskeisiä tekijöitä Provinssin tuotantotiimissä. Harjoittelijat osallistuvat monipuolisesti festivaalin tuotannon eri osa-alueisiin ja vaiheisiin aina suunnittelusta ja ideoinnista festivaalin aikaisiin avainrooleihin asti. Tehtävät jakautuvat useille tuotannon osa-alueille erilaisin painotuksin:

Alue- ja palvelutuotanto
Alue- ja palvelutuotannon harjoittelijat työskentelevät yhdessä Provinssin tuotantopäällikön ja tuotantotiimin kanssa osallistuen laajasti festivaalialueen, sekä tapahtuman palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen. Harjoittelijoiden tehtävät liittyvät monipuolisesti erilaisiin tuotannollisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi alihankintojen kilpailuttamiseen ja hankintaan, tarvehankintoihin, sidosryhmäviestintään, logistiikan koordinointiin, varaston hallintaan sekä tapahtuman ympäristö- ja lupa-asioihin.

Artistituotanto
Artistituotannon harjoittelija osallistuu mitä moninaisimpiin tehtäviin artistituotannon kentällä. Harjoittelijan monipuolisiin tehtäviin voi kuulua esimerkiksi kotimaisten artistien ennakkotuotannoista vastaamista, artistien majoitusten ja kyytien organisointia, takahuonealueiden palvelujen järjestämistä, kilpailuttamista, materiaalihankintaa sekä viestintää. Englannin kielen taitaminen on toivottavaa tässä tehtävässä.

Harjoittelijahaku 2024 Provinssi