Vastuullisuus

image-13026

SOSIAALINEN VASTUU PROVINSSISSA

Ympäristövastuullisuuden lisäksi Provinssin toimintaa ohjaa sosiaalinen vastuu, joka pohjautuu Ihmisten Juhlan arvoihin, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Jokainen on tervetullut festaroimaan Provinssiin sellaisena kuin on. Provinssin arvoista voit lukea lisää täältä.

IHMISET

Festivaali rakentuu verkostoissa ja yhteisöissä, ja organisaatio kasvaa pienestä ympäri vuoden työskentelevästä tiimistä tuhansia ihmisiä tapahtuman aikana työllistäväksi festivaalitiimiksi. Tiimi koostuu niin ammatikseen tuottajan töitä tekevistä kuin vaikkapa vapaaehtoisista musiikin ja kulttuurin ystävistä, ja kaikkia yhdistää rakkaus elävään musiikkiin ja tämän kulttuuriperinnön säilyttämiseen. Provinssi haluaa pitää huolta festivaalin ihmisistä, niin yleisöstä kuin tapahtuman tekijöistä.

Provinssilla on kymmeniä vastuullisia kumppaneita ja alihankkijoita, jotka tuntevat Törnävänsaaren ainutlaatuisuuden ja ymmärtävät festivaalia eri näkökulmista. Kumppaneistamme löytyy paitsi suuria, tuttuja toimijoita, myös pieniä paikallisia yrityksiä. Provinssi tekee laajasti yhteistyötä paikallisten tahojen, kuten kaupungin, nuorisotyön ja muiden toimijoiden kanssa. Festivaalin toteuttaminen ei olisi mahdollista ilman seurojen, paikallisyhteisön ja satojen vapaaehtoisten tukea, ja Provinssi tarjoaakin muun muassa paikallisille seuroille ja yhdistyksille mahdollisuuden varainkeruuseen osallistumalla festivaalin rakentamiseen ja järjestelyihin.

Provinssi lahjoittaa vuosittain useita kymmeniä festivaalilippuja vähävaraisille esimerkiksi paikallisen Hope Ry:n ja Kaikukortti-toiminnan kautta, ja tapahtumaan kutsutaan vuosittain vieraita paikallisista vanhainkodeista, vastaanottokeskuksista ja lasten- ja nuorisokodeista.

Provinssi katsoo eteenpäin ja kehittyy jatkuvasti. Ympäristötyö ja tietoisuus festivaalin vaikutuksista on tärkeää, jotta Törnävänsaarella voidaan kokoontua Ihmisten Juhlaan vielä sadan vuoden päästäkin. Käymme avointa keskustelua ja pyrimme vaikuttamaan silloin kun voimme. Kehittymisen edellytyksenä on osaava, sitoutunut henkilöstö, jonka monipuolinen ammattitaito näkyy festivaalin eri osa-alueilla. Vaikka tapahtuman järjestäminen etenkin kesän korvalla on intensiivistä ja kiireistä, kannustamme silti järkeviin työaikoihin ja vapaa-aikaan, ja halukkaille tarjoamme mahdollisuuden myös harrastaa yhdessä – festivaalin rakennuspäivien iltoina olemme järjestäneet niin joogaa, ratsastusretkiä kuin savipajojakin. Provinssi palkkaa vuosittain tiimiinsä myös ensimmäisiä askeliaan tapahtuma-alalla ottavia harjoittelijoita, jotka pääsevät kokeilemaan, onnistumaan ja oppimaan turvallisessa ympäristössä. Pyrimme myös jatkuvasti olemaan tasa-arvoisempi ja inklusiivisempi työpaikka.

Preppaamo alueohjelman tuottajana

Provinssin alueohjelman tuottaa vuonna 2024 Seinäjoen Elävän musiikin yhdistyksen eli Selmu ry:n hallinnoima Kulttuurityöpaja Preppaamo. Preppaamo on useana vuonna osallistunut Provinssiin kulisseissa aluevalaistuksen, somistuksen ja valokuvaamisen merkeissä ja yhteistyö on antanut monille nuorille mahdollisuuden tutustua festivaalityöhön käytännön kautta. Preppaamo on nuorten työpaja, joka saa valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

IHMISTEN ÄÄNI

Provinssi tarjoaa mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin, myös muille kuin monipuoliselle musiikkiohjelmalle. The Honey Room -lavalla on jo muutaman vuoden ajan käyty kiperiä, ajankohtaisia ja tärkeitä keskusteluja. Ihmisten Puiston alueella järjestöt ja yhdistykset voivat esitellä toimintaansa, ja esimerkiksi kevyiden työpajojen avulla paitsi osallistaa uusia ihmisiä mukaan toimintaansa, myös lisätä Provinssin monipuolista elämyksellisyyttä. Festivaalialueella on mahdollisuus paitsi juhlia ja nauttia musiikista, myös rauhoittua ja levähtää, esimerkiksi kumppanimme rauhoittumiskeitaalla tai joen virtaavaa vettä katsellen.

KANSAINVÄLISET VERKOSTOT

Provinssi on perustajajäsen Youropessa, joka on Euroopan laajuinen festivaalien muodostama järjestö. Youropen kautta saamme ja jaamme kokemusta, pysymme mukana alan kehityksessä ja ajankohtaisessa keskustelussa. Youropen sisällä toimii myös useita projekteja, joissa Provinssi toimii aktiivisesti tällä hetkellä seuraavissa:

  • Go Group (Green Operations Europe): festivaali- ja tapahtuma-alan ekologinen ja kestävä kehitys
  • YES Group (Yourope Event Safety Group): tapahtumaturvallisuus
  • ESNS Exchange: Eurooppalaisten artistien esiintymismahdollisuuksien parantaminen
  •  Take A Stand: Viestintäkampanja vastuullisuuden nostamiseksi 


HYVÄNTEKEVÄISYYS

Provinssissa on mahdollista lahjoittaa vaihtuviin hyväntekeväisyyskohteisiin, ja vuonna 2024 akkreditointimaksu ohjataan Ensi- ja Turvakotien liitolle. Lipunoston yhteydessä festivaalikävijä voi ostaa Ympäristölipun, jolla tuetaan Provinssimetsän hankintaa ja rauhoittamista. Lisäksi panttipisteillä kävijä voi lahjoittaa panttirahansa Ukrainan tukemiseksi Music Saves UA-järjestölle.

flowers
flowers